حضرت مادر.س

علی جان خوبی؟

جمعه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۲، ۱۰:۴۷ ق.ظ

 

             فاطمه فاطمه ی دوره ی پیغمبر نیست

                      ادامه مطلب را بخوانیدفاطمه  فاطمه ی دوره ی پیغمبر نیست

یا نه!، این فاطمه  آن فاطمه ی  حیدر نیست

چه سوالی ست که میپرسی ؟"علی  جان خوبی؟"

من کجا خوبم اگر حال شما بهتر نیست

غیر از این دردِ حجابی که گرفتی از من

بستری بودنت آنقدر عذاب آور نیست

فضه میگفت بیایید غذا آماده ست

زینبت گفت نمیآیم اگر مادر نیست

گریه آور شده این آمد و رفتی که مراست

وای از این خانه که دارای در دیگر نیست

 

 

نظرات  (۲)

یا زهرا
پاسخ:
یازهرا مددی

زینبت گفت نمیآیم اگر مادر نیست


پاسخ:
وای از این خانه که دارای در دیگر نیست