حضرت مادر.س

حدیث فاطمی-1

يكشنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۲، ۰۷:۰۱ ب.ظ

حضرت مادر(س):

کسی که عبادتهای خالصانه خود را به سوی خدا فرستد ، پروردگار بزرگ بهترین
مصلحت او را به سویش فرو خواهد فرستاد

  • ۹۲/۰۱/۱۸
  • حضرت مادر(س)

فاطمی

حدیث

حضرت مادر

فاطمیه