حضرت مادر.س


سلام


Trust:اعتماد
شب اخیر در حال مکالمه پیامکی با شخص خاصی بودم
حرف های جالبی زده شد البته این تنها یک مکالمه نبود
بلکه یک مجادله بود سرِ جدل را هم خودم باز کرده بودم
بعد از ساعت ها بحث و رد و بدل بیش از 110 پیامک بالاخره
شخص خاص فهمید که در رابطه ای که با هر شخصی
برقرار میکند نباید آتو دست شخص مقابل دهد ینی نباید
به هر کسی اعتماد کرد.
چرا که شخص مقابل اگر آدم بی آبرویی باشد یقینا آبروی
او را نیز خواهد برد خوشبختانه اینجا فضا مقدس است و
بنده نمیتوانم منظورم را صراحتا بیان کنم.
ببینید وقتی من با یک شخص خاص رابطه دوستانه دارم طبیعتا سعی
میکنم که اعتماد وی را جلب کنم و پس از جلب اعتمادیک سری
حرف ها و اطلاعات و رفتار ها میان من و شخص خاص رد و بدل میشود
که این موارد اگر از چهارچوب شرم و حیا خارج شوند تبدیل میشوند
به آتو هایی که در آخر رابطه باعث پشیمانی هر دو طرف میشوند.
در نتیجه ما در رابطه ی که با افراد داریم نباید بیش از حد به شخص خاص
اعتماد کنیم مگر اینکه این رابطه تبدیل شوند به رابطه ی زناشویی و یا
رابطه ی فوق صمیمی و خانوادگی که به سبب آن امکان ازهم کسیختگی
رابطه به کمترین حد ممکن برسد.
در آخر توصیه ی من به عنوان یک فردی که چندین بار این مسئله را تجربه کرده
به شما دوستان این است
ضمن توجه داشتن به این مسئله که القلب حرم الله
چند معیار را در انتخاب دوست مسلمان (بچه شیعه)رعایت کنید
1-با ایمان باشد(مهم ترین معیار)
2-راستگو باشد
3-عاشق اهل بیت(ع)باشد
4-هم جنس شما باشد
5-و...
پس از برقراری رابطه دوستانه با چنین شخصی به دو نکته خیلی توجه کنید
1-از دادن اطلاعات شخصی(که به نظر عادی میرسند مانند یک عکس و...)خودداری کنید-اعتماد بیش از حد ممنوع
2-ادب و احترام متقابل را در رابطه حفظ کنید


در پناه  حق سالم و سلامت باشید
شادی قلب نازنین آقا امام زمان(روحی فداک) صلوات

نظرات  (۱۷)

http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Dapoxetine Online Doxycycline Hyclate Without Prescription http://furosemide-lasixonline.net/
http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Priligy Dapoxetine Buy Doxycycline http://furosemide-lasixonline.net/
http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Achat Priligy Chlamydia Doxycycline http://furosemide-lasixonline.net/
http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Cheap Priligy Doxycycline Cap 100mg http://furosemide-lasixonline.net/
http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Cheap Priligy Doxycycline Hyclate 100 Mg http://furosemide-lasixonline.net/
http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Buy Dapoxetine Buy Doxycycline http://furosemide-lasixonline.net/
http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Priligy 30mg Doxycycline Hyclate 100 Mg http://furosemide-lasixonline.net/
http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Priligy Dapoxetine Purchase Doxycycline http://furosemide-lasixonline.net/
http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Dapoxetine Online Doxycycline Hyclate Brand Name http://furosemide-lasixonline.net/
http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Priligy En France Buy Doxycycline http://furosemide-lasixonline.net/
http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Buy Priligy Online Doxycycline Buy Online http://furosemide-lasixonline.net/
http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Priligy Dapoxetine Usa Doxycycline http://furosemide-lasixonline.net/
http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Priligy Online Doxycycline Shelf Life http://furosemide-lasixonline.net/
http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Priligy Online Doxycycline Hyclate Brand Name http://furosemide-lasixonline.net/
http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Priligy Buy Online Purchase Doxycycline http://furosemide-lasixonline.net/
http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Priligy Dapoxetine Usa Doxycycline http://furosemide-lasixonline.net/
http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Buy Dapoxetine Order Doxycycline http://furosemide-lasixonline.net/